B + R automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka